Hotărârea nr. 292 din 21 decembrie 2022 privind ”Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilești, km.18+152-km. 21+552, L=3,40 km, comuna Negrilești, județul Vrancea”