Hotărârea nr. 290/20.12.2023 privind “Actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 101/31 mai 2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea obiectivului “Policlinica Stomatologica” str. Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, județul Vrancea“