Hotărârea nr. 289 din 16 decembrie 2021 privind: ,,Aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea,,