Hotărârea nr. 288 din 21 decembrie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală pentru obiectivul de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar”, județul Vrancea”