Hotărârea nr. 287 din 21 decembrie 2022 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”