Hotărârea nr. 286 din 21 decembrie 2022 privind „Declararea imobilului pod din beton armat amplasat peste Pârâul Caregna, tarla 0, parcelă 499 Pufești și a sectoarelor de drum adiacente, ca fiind bunuri de uz și de interes public județean și includerea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”