Hotărârea nr. 285 din 21 decembrie 2022 privind „Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 119 C, peste pârâul Domoşiţa, sat Angheleşti comuna Rugineşti ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”