Hotărârea nr. 283/20.12.2023 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Vrancea”