Hotărârea nr. 282 din 21 decembrie 2022 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Obrejița, pentru anul 2023”