Hotărârea nr. 281 din 21 decembrie 2022 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”