Hotărârea nr. 280 din 16 decembrie 2021 privind „Actualizarea elementelor de identificare a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Vrancea, ca urmare a actualizarii documentatiilor cadastrale"