Hotărârea nr. 280/20.12.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Parc Industrial Vrancea”