Hotărârea nr. 279 din 12 decembrie 2022 privind „Însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului Corp C10, situat în municipiul Focșani, strada Cuza-Vodă, numărul 56, aflat în domeniul public al Județului Vrancea”