Hotărârea nr. 278/20.12.2023 privind „Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul „Lucrări de punere în siguranță (sprijiniri) planșeu peste subsol, conform prevederilor expertizei tehnice pentru Imobilul Palat Administrativ Corp A, situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, număr cadastral 52487”