Hotărârea nr. 270/08.12.2023 privind „Repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a sumelor din cota din impozitul pe venit estimat, precum şi a sumelor defalcate din T.V.A. estimate a se repartiza Județului Vrancea pe anii 2024-2027”