HOTĂRÂREA nr. 27 din 24 aprilie 2019 privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea