HOTĂRÂREA nr. 269 din 19 decembrie 2017 privind privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire teren sport multifuncţional” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea