Hotărârea nr. 267 din 16 decembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204F în lungime totală Lt=4,90 km din care: sector Slobozia Ciorăşti-Armeni, km.0+000-km.2+000, L=2,0 km., comuna Slobozia Ciorăşti şi sector Oreavu-Gugeşti, km.9+100-km.12+000, L=2,90 km., comuna Gugeşti, judeţul Vrancea” - lotul II, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugești, județul Vrancea”