Hotărârea nr. 265 din 16 decembrie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Garoafa și finanțate din bugetul local al U.A.T. Garoafa, pentru anul 2022”