Hotărârea nr. 264 din 16 decembrie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Bolotești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești, pentru anul 2022”