Hotărârea nr. 264/28.11.2023 privind 16. “Actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare energetica si lucrări conexe centru DGASPC -VN – sat Petrești, comuna Vinatori”