Hotărârea nr. 260 din 23 noiembrie 2021 privind „Aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea”