HOTĂRÂREA nr. 260 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.189/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Elaborare studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Domoşiţa pe DJ 119 C, km 12+631, sat Angheleşti, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea”