Hotărârea nr. 260/28.11.2023 privind „Stabilirea organigramei, statului de funcții, numărul de personal și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”