HOTĂRÂREA nr. 26 din 7 martie 2018 privind transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea