Hotărârea nr. 26 din 10 februarie 2022 privind ,,Retragerea dreptului de administrare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” și darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a suprafeței de 450 mp din imobilul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” Corp C8”