Hotărârea nr. 259 din 24 noiembrie 2022 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204 D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II”