Hotărârea nr. 259/28.11.2023 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”