Hotărârea nr. 258 din 24 noiembrie 2022 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domnești Sat - Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea”