HOTĂRÂREA nr. 257 din 19 decembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea