HOTĂRÂREA nr. 256 din 19 decembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea