HOTĂRÂREA nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea