Hotărârea nr. 253 din 18 noiembrie 2021 privind “Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”