HOTĂRÂREA nr. 252 din 19 noiembrie 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Dimian, cod LMI VN-II-m-B-06433, număr cadastral 9466N, tarla 38, parcela 2394 din orașul Focşani, B-dul Gării, nr. 8, aflat în proprietatea domnului Dimian Dan-Cristian și a doamnei Dimian Aura