HOTĂRÂREA nr. 25 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie "Continuare de lucrări modernizare DJ 205D Valea-Sării-Năruja-Paltin- Spulber-Nereju-Brădăceşti, km 0+0.000- km 34+0.000‘’