HOTĂRÂREA nr. 249 din 23 decembrie 2020 privind transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea