HOTĂRÂREA nr. 249 din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea unităţii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2017