Hotărârea nr. 249 din 18 noiembrie 2021 privind „Solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr.8, județul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Vrancea în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea”