HOTĂRÂREA nr. 248 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea redeventei anuale in cuantum de 2.837.082,37 lei pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare si management al Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea