HOTĂRÂREA nr. 246 din 23 decembrie 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici, după elaborarea documentației tehnico - economice la faza de Proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, situat în municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea”