Hotărârea nr. 246/31.10.2023 privind „Preluarea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a terenului în suprafață de 721 mp situat în Municipiul Focșani, județul Vrancea”