Hotărârea nr. 245 din 18 noiembrie 2021 privind „Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferentă unui număr de 109 arbori, cu un volum brut de 395,25 m.c., situați în zona limitrofă a drumului județean 241A, limită județ Galați – Feldioara – Corbița – limită județ Bacău, aflat în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, în vederea valorificării”