HOTĂRÂREA nr. 244 din 28 noiembrie 2017 privind transformarea unui post de secretar literar II din cadrul Secţiei Cercetarea, conservarea, promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea în post de secretar literar I