HOTĂRÂREA nr. 243 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 G, peste râul Putna, in comuna Vulturu, sat Boțârlău , km. 16+550