Hotărârea nr. 242 din 24 noiembrie 2022 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”