Hotărârea nr. 242/31.10.2023 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani pentru anul 2024”