HOTARAREA NR. 24 din 14 februarie 2017 privind modificarea organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea