Hotărârea nr. 24 din 11 februarie 2021 privind „Includerea în domeniul public al Județului Vrancea a semnalelor de intrare în județ”