Hotărârea nr. 239 din 29 octombrie 2021 privind „Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km.7+800”, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"