HOTĂRÂREA nr. 239 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă